Biyopsi İşlemleri

Vücudun herhangi bir organından veya organda görülen kitlesel oluşumdan histopatolojik tanı elde etmek  amacıyla doku parçası alınmasına “biyopsi” denir. Biyopsi işlemleri önceleri sıklıkla  cerrahi olarak yapılmaktaydı, ancak radyolojik görüntüleme modalitelerinin artması ve  gelişen teknoloji sayesinde, günümüzde sıklıkla ultrasonografi, daha nadiren bilgisayarlı tomografi  ve manyetik rezonans rehberliğinde, biyopsi işlemleri güvenle uygulanmaktadır.

Biyopsi işlemleri çoğunlukla kitlesel lezyonlarda kanser varlığını araştırmak ve varsa tanısını koymak için yapılsa da, kanser dışı hastalıklarda da özellikle karaciğer, böbrek gibi solid organlarda, hastalığın histopatolojik tanısını koymak ve şiddetini belirlemek amacıyla da yapılır (en basit ve sık rastlanan örneği, karaciğer yağlanmasında karaciğer fonksiyonlarının bozulması durumunda hastalık şiddetini belirlemek için yapılan biyopsidir).

Girişimsel radyoloji klinikleri, görüntüleme eşliğinde biyopsi işlemlerinin en sık uygulandığı kliniklerdir. Bununla birlikte özellikle kanser tedavi hizmeti veren hastanelerde özel  biyopsi üniteleri bulunabilmektedir.
Biyopsi işlemi hedef organın histolojik yapısı ve organa ulaşma yolları değerlendirilerek ,  birkaç yöntemle yapılabilir:

Copyright © 2017 - 2023 Uzm. Dr. Ömür Gencel