Uzm. Dr. Ömür Gencel

7 Mayıs 1977 Isparta doğumludur. İlk-orta ve lise tahsilini Isparta’ da devam ettirmiş, , 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Yıp Fakültesinden tıp diplomasını almıştır.

2002-2003 yıllarında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Patoloji ABD’da araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2003-2008 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD’da ihtisasını tamamlamıştır. Bu süreçte özellikle girişimsel radyoloji ile ilgilenmiş, tezini de Abdominal Aort Anevrizmalarında endovasküler tedavi üzerine hazırlamıştır.

2008-2010 yıllarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor ve bölüm sorumlusu görevinde bulunmuş, 2010-2012 yıllarında İzmir Özel Kent Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapmıştır.

2012-2013 Antalya’da özel bir klinik ve hastanede, varis başta olmak üzere ameliyatsız girişimsel işlemler üzerine çalışmıştır.

2014 başından itibaren İzmir Sonomed/Sononükleer Özel Teşhis ve Tedavi merkezinde çalışmaya devam etmektedir.

EĞİTİM

 • 1988-1995 Isparta Anadolu Lisesi
 • 1995-2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2002-2003 İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji ABD
 • 2003-2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD

DENEYİM

 • 2002-2003 Patoloji Araştırma Görevlisi
 • 2003-2008 Radyoloji Araştırma Görevlisi
 • 2008-2010 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastenesi Radyoloji Kliniği
 • 2010-2012 İzmir Özel Kent Hastanesi Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji
 • 2012-2013 Özel Varis-Son Kliniği Sorumlu Doktoru
 • 2014- İzmir Sonomed/Sononükleer Özel Teşhis ve Tedavi Merkezi

UZMANLIK TEZİ

* Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent-Greft İle Tedavisi Sonrasında Anevrizma Boyun Çapı ve Boyun Açısı ile Anevrizma Çapındaki Değişikliklerin BT-Anjiografi ile Değerlendirilmesi(İzmir/2008).

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Yiğit Göktay (DEÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji)

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 • * Türk Radyoloji Derneği (TRD).
 • * Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD).
 • * Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE).
 • * Türk Manyetik Rezonans Derneği.

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR

 • * İleri Girişimsel Radyoloji Kursları, Antalya, 12-18 Ocak 2015.
 • * 9. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, Mart/2014.
 • * I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İzmir, Mart/2014.
 • * The Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barcelona/Spain, September/2013.
 • * 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, Mart/2013.
 • * 7. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Çeşme, Mart/2012.
 • * The Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Valencia/Spain, October/2010.
 • * Girişimsel Radyoloji: V. YıIlık Toplantısı, Kapadokya, Mayıs/2010.
 • * 2009 Vasküler Girişimsel Radyoloji Eğitim Toplantısı, Ankara, Aralık/2009
 • * ESMMB 2009 Congress, Antalya/TR, October/2009.
 • * Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu, Ankara, Mayıs/2008.
 • * II. Çok Kesitli BT Kursu, Ankara, Mayıs/2008.
 • * Toplar Damar Girişimleri Sempozyumu, Adana, Nisan/2008.
 • * Aort Hastalıklarında Endovasküler Uygulamalar, İzmir, Kasım/2007.
 • * Cardiovascular MR Imaging Symposium, Antalya, April/2007.
 • * Hacettepe’de Non-Vasküler Girişimsel Radolojinin 20. Yılı Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Ankara, Mart/2007.
 • * Abminal Aort Anevrizmasının Tedavisinde EVAR-Workshop, İzmir, Şubat/2007.
 • * Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisi, İstanbul, Nisan/2005.

YAYINLAR

 • * Effect of levothyroxine replacement therapy on paraoxonase-1 and carotid intima-media thickness in subclinical hypothyroidism.
  Kebapcilar L, Comlekci A, Tuncel P, Solak A, Secil M, Gencel O, Sahin M, Sari I, Yesil S.
  (Med Sci Monit. 2010 Jan;16(1):CR41-7. PubMed).
 • * The role of dynamic subtraction MRI in detection of hepatocellular carcinoma.
  Seçil M, Obuz F, Altay C, Gencel O, Iğci E, Sağol O, Dicle O. The
  (Diagn Interv Radiol. 2008 Dec;14(4):200-4. PubMed)
 • * Revised Criteria for Diagnosing Diabetes- Rational or Not?
  Mehtap Çakır, Ömür Gencel, Derya Kaplangı, Mustafa Balcı, Özgür Tosun, Osman Saka, Hasan Altunbaş, Ümit Karayalçın.
  (Turkish Journal of Endocrinology and Metobolism, 2004/3:101-105).

SÖZLÜ BİLDİRİLER

 • * US Kılavuzluğunda Mini Flebektomi “Yeni Bir Yöntem”. * Bildiri Sunumu.
  (8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, 28-31/03/2013)
 • * Perioperative Endovascular Complications and Troubleshooting Strategies of EVAR.
  (CIRSE, Danimarka, 13-17 Eylül 2007).
 • * Endovascular Treatment of Type-B Aortic Dissections with Proximal Stent-Grafting of Entry Tear.
  (CIRSE, Danimarka, 13-17 Eylül 2007).
 • * Aort Hastalıklarının Endovasküler Tedavisinde Femoral Cerrahi Girişim Olmaksızın ve Perkutan Kapatma Cihazları Kullanmaksızın Tam Perkutan Yaklaşım * Bildiri sunumu.
  (28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2007).
 • * Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisinde Tek Merkez Orta Dönem Sonuçlar * Bildiri sunumu.
  (28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2007).
 • * Sözlü Bildiri Ödülü: 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, ANTALYA
  MRG’de dinamik kontrastlı seriye uygulanan sayısal çıkarma yönteminin hepatosellüler karsinom saptanmasına katkısı.
  Seçil M, Obuz F, Altay C, Gencel Ö, İğci E, Sağol Ö, Dicle O
 • * Stanford Tip-B Diseksiyonlarının Endovasküler Stent-Greft İle Tedavisi * Bildiri sunumu.
  (28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2004).
 • * MRG’de Dinamik Kontrastlı Seriye uygulanan Sayısal Çıkarma Yönteminin Hepatosellüler Karsinom Saptanmasına Katkısı.
  (25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2004).
 • * The Role of Dynamic Substraction MR Imaging In Detection of Hepatocellular Carcinoma.
  (ESGAR-2005, İtalya, 28-31/05/2005).
 • * Sirotik Karaciğerdeki Hepatosellüler Karsinomların Tanısında MDBT.
  (27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15/10/2006).
 • * Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisinde Femoral Cerrahi Girişim Olmaksızın Tam Perkutan Yaklaşım.
  (27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).
 • * Aort Anevrizmalarında Erişim Sorunu Taşıyan Hastalarda Kombine Endovasküler-Cerrahi Yaklaşım.
  (27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).
 • * Aortanın Değerlendirilmesinde BT-Anjiografinin Etkinliği.
  (27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).

POSTER BİLDİRİLERİ

 • * Advantages of superior hypogastric nerve block for pain control after uterine artery embolization.
  (CIRSE 2013, Barcelona, 14-18/09/2013).
 • * Endovasküler Stent-Greft Uygulamalasında Damar Lümeni ve Trombüsün 3-Boyutlu BT ile Değerlendirilmesi.
  (27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).
 • * Aort Anevrizmalarında Endovasküler Stent Uygulamaları.
  (9. Ulusal Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 01-05/11/2006).
 • * Poster Birincilik Ödülü: 2005 Schering European MR symposium, Berlin
  The role of dynamic subtraction MR imaging in detection of hepatocellular carcinoma.
  Seçil M, Obuz F, Altay C, Gencel Ö, İğci E, Sağol Ö, Dicle O
 • * Revised Criteria for Diagnosis Diabetes.
  (5. Avrupa Endokrin Kongresi, İtalya, 9-13/06/2001).
 • * Larenkste Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu.
  (7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 13-15/12/2002).
 • * 1992-2002 Yılları Arasındaki Larenks Karsinom Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi.
  (7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 13-15/12/2002).
 • * Larenkste Verrüköz Karsinom: Olgu Sunumu.
  (7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 13-15/12/2002).
Copyright © 2017 - 2024 Uzm. Dr. Ömür Gencel